contact

Paul van Mameren (paul@lecturis.nl)
directeur / uitgever
Hans van de Willige (hans@lecturis.nl)
uitgever
Hans Timmer (hanstimmer@lecturis.nl)
grafische vormgeving / uitgever 
José Knook (jose@lecturis.nl)
administratie
Mail algemeen: info@lecturis.nl
Tel.: +31 (0)40 2814545

 

Postbus 43, 5600 AA Eindhoven

Bezoekadres Eindhoven:
Galileïstraat 2, 5621 AE Eindhoven

Bezoekadres Amsterdam:
Weesperzijde 80a, 1091 EJ Amsterdam

Verkoop in Nederland:
Lecturis en DATO:
Ef en Ef Media
P.O. Box 404
3500 AK Utrecht
Mail: info@efenefmedia.nl
Tel.: + 31 (0)6 29 10 82 94

Citrus:
Michiel Boek, Bureau Boek
Mail: michiel@bureauboek.nl

Verkoop in België:
L&M Books
Hessenstraatje 3 bus 6, 2000 Antwerpen
Mail: info@lmbooks.be
Tel: +32 (0)3 293 68 14
www.lmbooks.be

Internationale verkoop en distributie:
Idea Books
Nieuwe Herengracht 11, 1011 RK Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 622 61 54
www.ideabooks.nl